Poland
  • SZYBKA DOSTAWA I BEZPŁATNY ZWROT | KUP TERAZ W CENIE WYPŁATY
Str. główna >  Skechers Skech Knit >  Skechers Skech Knit

Wyszukiwanie zaawansowane

3065 Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'dzi42491_g4ee.p.products_sort_order' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT
in:
[SELECT DISTINCT p.products_image, p.products_quantity , m.manufacturers_id, p.products_id, pd.products_name, p.products_price, p.products_tax_class_id, p.products_price_sorter, p.products_qty_box_status, p.master_categories_id FROM (products p LEFT JOIN manufacturers m USING(manufacturers_id), products_description pd, categories c, products_to_categories p2c ) LEFT JOIN meta_tags_products_description mtpd ON mtpd.products_id= p2c.products_id AND mtpd.language_id = 1 WHERE (p.products_status = 1 AND p.products_id = pd.products_id AND pd.language_id = 1 AND p.products_id = p2c.products_id AND p2c.categories_id = c.categories_id AND ((pd.products_name LIKE '%skechers%' OR p.products_model LIKE '%skechers%' OR m.manufacturers_name LIKE '%skechers%' OR (mtpd.metatags_keywords LIKE '%skechers%' AND mtpd.metatags_keywords !='') OR (mtpd.metatags_description LIKE '%skechers%' AND mtpd.metatags_description !='')) and (pd.products_name LIKE '%skech%' OR p.products_model LIKE '%skech%' OR m.manufacturers_name LIKE '%skech%' OR (mtpd.metatags_keywords LIKE '%skech%' AND mtpd.metatags_keywords !='') OR (mtpd.metatags_description LIKE '%skech%' AND mtpd.metatags_description !='')) and (pd.products_name LIKE '%knit%' OR p.products_model LIKE '%knit%' OR m.manufacturers_name LIKE '%knit%' OR (mtpd.metatags_keywords LIKE '%knit%' AND mtpd.metatags_keywords !='') OR (mtpd.metatags_description LIKE '%knit%' AND mtpd.metatags_description !='')) )) order by p.products_sort_order, pd.products_name limit 0, 20]